Udvidelse af Damhaven i Vejle

  • ca. 1.000 m3 jordarbejder
  • 3.500 m2 asfaltarbejder
  • 1.300 lbm kantstensarbejder
  • ca. 1.000 m2 brolægningsarbejder
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11