Byggemodning Billund Syd Etape 4

Afrømning af ca. 4200 m3 muld
ca. 1700 m3 råjord
Finregulering af ca. 10.000 m2 muldareal
 
ca. 5000 m2 stabiltgrus t=200mm
ca. 400 m2 rodvenligt bærelag t=400mm
ca. 5000 m2 asfalt
 
ca. 1 km vandledning
ca. 1 km fjernvarme
ca. 750 lbm spildevandsledning
ca. 200 lbm stikledninger spildevand
22 stk ø600 brønde på hovedledning
30 stk skelbrønde
 
 
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11