Byggemodning Stationsvej - Vejrup

Jord:
1250 m3 muld
Regulering af yderligere ca. 3000 m2 muld
500 m3 råjord
 
Ledning/belysning:
460 lbm kabelgrav
260 lbm vand/gas
100 lbm kabelrør
560 lbm kabel til belysning
300 lbm el-kabel
ca. 300 lbm tomrør i kabelgrav
14 stk betonfundamenter til belysningsmaster
 
Afvanding:
420 lbm dræn
20 stk nedløbsbrønde
 
Bund:
1800 m2 stabiltgrus t=200mm
ca. 700 m2 stabiltgrus i fortov og sti t=150mm
 
Kloak:
ca. 350 lbm regn- og spildevands hovedledning
ca. 130 lbm stikledninger
 
 
 
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11