Byggemodning Serviceby og Køkken Nyt OUH

Jordarbejde:
Muld 13000 m3
Råjord 15500 m3
 
Afvanding:
1200 lbm dræn
320 lbm Betonrør ø400-700mm
700 lbm PL/PN6 ø160-315mm
2 stk ø2000mm betonbrønde
9 stk ø1250mm betonbrønde
7 stk ø1000mm Sandfangsbrønde
15 stk ø600mm Sandfangsbrønde
 
Sand og Grus:
10500 m3 Bundsikring
10000 m2 Stabilt Grus T=200-240mm
7700 m2 Stabilt Grus T=120-150mm
 
Ledningsarbejder:
1800 lbm trækrør ø110
5 stk Kabelbrønde
 
 
 
 
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - Postbox 60 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11