Adgangsvej til Bølgen i Vejle, etablering af forbelastning samt udvidelse af Rødkildevej

  • Omprofilering af 400 lbm vej.
  • Omlægning af Ø500 trykledning, samt 140 lbm Ø110
  • Etablering af ca. 14.000 m3 forbelastningsdæmning.
  • Etablering af ca. 15.500 lbm vertikaldræn.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11