Omprofilering af Engdraget i Billund

  • 300 m vejudvidelse i begge sider, samt nye ensrettede cykel- og gangstier.
  • jord-, afvanding- og belægningsarbejder.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11