Rundkørsel Haderslev N

• Trafikregulering, ÅDT: 7.600 køretøjer.
• 25.000 m3 Jordarbejder.
• Ca. 10.000 m2 bundopbygninger.
• Ca. 1.700 lbm afvanding i tætte rør, ca. 2.500 lbm drænrør.
• 2 stk. Ståltunneler henholdsvis 30 og 40 m i længde.
• Ca. 10.000 m2 Asfaltarbejder.
• Striber.
• Skilte.
Ombygning af eksist. kryds til rundkørsel med cykelstier og 2 stk. stitunneler.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11