Jordarbejder

  • Veje : motorveje, amtsveje, kommuneveje og privatveje
  • Byggemodninger
  • Jordflytningsopgaver
  • Sø-projekter
  • Terrænmodelleringer
  • Belægningsarbejder: beton, granit, tegl osv.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11