Byggemodning af Ny Sandfeldvej - Brande

ca. 2000 m3 Muld
ca. 1400 m3 Råjord
ca. 2000 m3 Bundsikring
ca. 2450 m2 Stabiltgrus t=200mm
 
250 lbm spildevandsledning ø160-200mm
13 stk skelbrønde
 
ca. 600 m2 beton græsarmering
 
 
 
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11