Fuglsang Sø i Herning

 
 - ca. 1.400.000 m3 jordarbejder.
- ca. 5 km stier i terræn.
- Spuns langs ny havnefront.
- Byggemodningsarbejder
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11