BS HQ, Sysselvej i Vejle

Jord-, kloak og belægningsarbejder for nyt hoveddomicil.
  • Ca. 15.000 m3 jordarbejder for bygning og belægninger.
  • Ca. 30.000 m2 terrænregulering.
  • Ca. 700 lbm kloakarbejder i dim Ø200 til Ø315.
  • Ca. 4.000 m2 asfaltbelægninger.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11