Byggemodning Normandshave i Horsens

Stamvej og boligveje til 24 nye parceller.
  • 24.000 m3 jordarbejder.
  • 6.000 m2 veje og stier i asfalt.
  • 2 stk. regnvandsbassiner.
  • 800 lbm vejafvanding, topslidsededræn.
  • 750 lbm Spildevandshovedledninger.
  • 850 lbm gravearbejde for vandledninger.
  • 900 lbm gravearbejde for fjernvarmeledninger.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11