Udvidelse regnvandsbassin og ny stationsafvanding, Energinet station Endrup

  • Ca. 30.000 m3 Jordarbejder.
  • Regnvandsbassiner og bygværker.
  • Etablering af 3.500 lbm afvandingsledninger.
  • Arbejder inde på station i drift.
 
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11