Kloakering Vorbasse og Sdr. Omme

Kloakering for byggemodning:
  • 470 lbm hovedledninger.
  • 18 stk. skelbrønde.
  • Fremføring af stikledninger for rendestensbrønde.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11