Krydsning under Grindsted Å

  • Etablering ca. 170 lbm Ø560 pe-trykgravitationsledning.
  • Levering og etablering af 6,5 m Ø2000 pumpestation.
  • ca. 5,5 m grundvandssænkning.
  • Sløjsning af eksist. betonledning, pst. og overløb.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11