Spedalsø Horsens, kloaksanering og gaderenovering

  • ca. 1750 lbm hovedledninger i dim. Ø200 - Ø800
  • ca. 140 stik i dim. Ø110 - Ø160.
  • Udskiftning/etablering af ca. 100 stk rendestensbrønde.
  • Gravearbejde for vand.
  • Gravearbejde for fjernvarme, Ø800 twinrør.
  • Ombygning af 8.000 m2 vej.
  • Etablering af 3.300 m2 cykelstier.
  • Etablering af 2.000 lbm granitkantsten.
  • Etablering af 1.100 m2 fortov.
  • Etablering af 2.200 m2 chaussestensbelægninger.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11