Afskæring af drænvand fra Lynghallen

- Etablering af 238 lbm Ø200 spildevandshovedledning.
- Etablering af 288 lbm Ø200 til Ø400 regnvandshovedledning.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11