Separatkloakering Åkvarteret i Brande

- Ca. 2.300 lbm hovedledninger.
- Ca. 130 skelbrønde.
- Ca. 2.500 m2 nyt fortov.
- Ca. 7.000 m2 bundopbygninger klargjort for asfalt.
- Ca. 5.000 m3 bassinarbejder.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11