Klintholm Speciladeponi

  • ca. 55.000 m3 jordarbejder.
  • ca. 9.000 m3 lermembranarbejder.
  • ca. 17.000 m2 plastmembranarbejder.
  • ca. 9.000 m3 dræn/beskyttelsesgrus
  • ca. 1.300 afvandingsarbejder.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11