DONG Specialdeponi i Kollund

  • ca. 50.000 m3 jordarbejder.
  • ca. 10.000 m2 plastmembranarbejder.
  • ca. 2.000 m3 drængrusarbejder.
  • ca. 25.000 m2 erosionsbeskyttelse af skråninger.
Poul Hansen Entrepenører A/S - Vestergade 93 - DK-7200 Grindsted - info@phe.dk - Tlf. 75 32 04 11